2014. december 5., péntek

Áldott Adventet kívánunk!

Advent és Karácsony a várakozás és a nagy öröm időszaka!


Mindannyian meglepjük szeretteinket a szeretet apró, vagy nagyobb jeleivel, az ajándékokkal, de Advent és a közelgő Karácsony varázslatos, szinte mesés üzenetét mégsem ez adja. Advent várakozása számunkra azt jelenti, amit Jézus Krisztus üzent nekünk:
"Ti azonban vigyázzatok: előre megmondtam nektek mindent! 13,24 Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, 13,25     és a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóoszlopai megrendülnek. 13,26 És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. 13,27 És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a négy égtáj felől, a föld szélétől az ég határáig. 13,28 Tanuljatok a fügefa példájából: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 13,29 Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő, az ajtó előtt! 13,30 Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. 13,31 Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. 13,32 Azt a napot viszont vagy azt az órát senki nem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya. 13,33 Vigyázzatok, virrasszatok! Mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. 13,34 Amint az útra kelő ember is, amikor elhagyja házát, megbízza szolgáit, mindegyiket a maga feladatával, az ajtóőrnek is megparancsolja, hogy vigyázzon. 13,35 Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor tér vissza a ház ura; este vagy éjfélkor, kakasszóra vagy reggel; 13,36 ha váratlanul megérkezik, nehogy alva találjon titeket! 13,37 Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!"
 (Idézet Márk evangéliuma 13. fejezetéből)
Hittel elfogadjuk Jézusnak ezt az üzenetét és minden igyekezetünkkel törekszünk arra, hogy bármit is teszünk, közben vigyázva, szeretettel, bizalommal várjuk Őt vissza. Akkor már nem szegény kisgyermekként egy istálló a jászolágyába érkezik, hogy azután megmutassa emberként, hogy milyen szívvel van irántunk az Isten, és meghaljon a kereszten helyettünk és miattunk...hanem a felhőkön jelenik majd meg, királyi pompában és angyalok ezreinek kíséretében jön majd el értünk: azokért, akik szeretik őt és engedelmesek voltak hívásának, elfogadták az ő halálos áldozatát, amit a kereszten mutatott be helyettünk, miattunk. Visszavárjuk tehát Őt, hogy azután örökre együtt legyünk vele!

"...egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!"
(Ézsaiás könyve 9. fejezet, 5-6. vers)Várjuk tehát a földkerekség legnagyobb ünnepét, a Karácsonyt is, mert ez pontosan "a gyermek" megérkezésének különleges emlékünnepe. Szívből várjuk a Karácsonyt, mert együtt ünnepelni és egymást szeretni nagyon jó dolog, Isten Fiának földre érkezését, a Menny és a Föld, illetve Isten és az ember személyes  találkozását ünnepelni pedig kiváltságos és egyszerűen szuper lehetőség!

A hírvivő angyal is erről a nagy örömről és földöntúli élményről beszélt, amikor egyszer csak a legelő fölött megjelent a pásztoroknak:
"Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: 2,11 üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 2,12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. 2,13 És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 2,14 Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
(Részlet Lukács evangéliuma 2. fejezetéből)

Áldott Adventet és mennyeien boldog Karácsonyt kívánunk hát mindenkinek!