2010. november 22., hétfő

Hálaadás, mert csodákat élünk át!

2010. november 21-e, vasárnap egy szép állomás az Egri Baptista Gyülekezet és Körzet életében. Igaz még csupán egy délután erejéig, de birtokba vettük az átalakított, megszépült istentiszteleti termet és közösségi szobákat. Papp János missziói titkár, az Egri Körzet ügyintéző lelkipásztora volt a vendégünk ezen a csodálatos napon. A délelőtti igehirdetésben arról beszélt: ha tudjuk, hogy van miért hálát adnunk és hálát is érzünk a szívünkben, már meg is volt a hálaadó nap, ennél azonban sokkal többre kell törekednünk. Ha hálásak vagyunk, az életünknek az Úrhoz való ragaszkodásról, engedelmességről és áldozatkészségről kell szólnia. Ha hálásak vagyunk, küldetést adott nekünk és ezen a szép, kihívásokkal teli úton hálából, a megbocsátó, megmentő, teremtő Isten iránti szerelemből végig is mehetünk. Nem véletlenül helyezett bennünket szinte hihetetlen módon új helyre. Az új épület sem csupán címváltozást, hanem pozíció váltást jelent az Egri Gyülekezet életében. Isten a belvárosba, "kirakatba" tett bennünket és ezt ki kell használnunk az Ő dicsőségére. Szeretnénk, ha az épületben minden Róla szólna, szeretnénk, ha boldog élet költözne az új otthonunkba, ha igazi közösségi házzá válhatna az egykori villa épület.


Képek a hálaadó napról itt...

Már eddig is minden Isten csodáiról, vezetéséről és hatalmáról szólt, ami a Deák Ferenc út 9-cel kapcsolatos. Nincs olyan mozzanat, amelyben ne vehetnénk észre, hogy Ő akarta ezt. Akkor is, amikor mi már-már lemondtunk volna róla. A hálaadó napon nyitott szívvel beszéltünk Isten, az életünkben megtapasztalt barátságáról, szeretetéről és gondoskodásáról. Érezhető, ahogyan Isten egységet formál a gyülekezetünkben, hogy aztán egy szívvel mondjuk el: a célunk az, hogy -immár a belvárosban- nyitott szívvel, tárt karokkal közeledhessünk a városunkhoz. Hálából, engedelmesen! Közös imánk a következő: köszönjük Urunk, hogy Te hatalmas vagy, hogy céljaid vannak Egerben, és ezért a célért eddig mozgattál már pénzt, erőt, hitet, szíveket. Ez is csoda, amire nem számítottunk. Tudjuk viszont, hogy a java még hátravan, a legszebb napok előttünk állnak! Épp ezért hálaadással, a szívünkben izgalommal várjuk az általad küldött pásztort, az Igédben megígért reményteljes jövő kibontakozását. Várjuk, de tenni akarunk érte, egy kedves dalunk szövegét idézve: "Néked adva életünket, Néked adva álmaink, mindenünk: amik vagyunk, s amik leszünk csak Tiéd!"