2011. április 11., hétfő

Meglátni a reményteljes jövőt

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? … Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”

Nem vagyunk sokan, de határozottan bízunk a római levélből idézett bibliai igazságban. Az Egri Baptista Gyülekezet néhány hónapja már elfoglalta az új imaházat a Deák Ferenc út 9. szám alatt. A korábbi barokk villaépületben otthonosan berendezkedtünk, majd januárban egy fiatal lelkipásztort is választottunk, Kovács Dániel személyében. Több vezetői ajándékkal rendelkező pásztortól is nemet kaptunk válaszként, ennek nyilván megvolt a mennyei oka. Dániel ifjú pásztorjelölt, hamarosan államvizsgázik és reményeink szerint legkésőbb júniusban már Egerbe költözik feleségével, Gabriellával együtt. A szavazáskor felismertük Isten ajándékát: a körzet 110 tagja egységesen, 100%-ban igennel voksolt Kovács Dánielék meghívására. Amíg nem érkeznek hozzánk, Zentai László nyugdíjas lelkipásztor látja el a szolgálatot, aki rendíthetetlenül hisz abban, hogy Istennek nagy terve van a városban a hívőkkel, a baptista közösséget sem véletlenül vezette új, tágasabb helyre, méghozzá a belvárosba.
- A mai napig fontos vezérgondolat számunkra Jeremiás könyvéből az a rész, ahol arról van szó, hogy Isten tudja, mi a terve velünk, békességet és nem romlást tervez, és reményteljes jövőt ad. Azt is ígéri, hogy ha kitartóan segítségül hívjuk, akkor meghallgat. Így kerestük az Ő akaratát, s miközben azért fohászkodtunk, hogy megtaláljuk az utódomat: egy fiatal vezetőt, Isten egy új épületet mutatott nekünk. Megdobbant a szívünk, és bár nem értettük ezt a vezetést, mégis újra és újra oda jutottunk, hogy a vételárhoz képest csekély összeggel a birtokunkban is lépnünk kell. A korábbi imaházunk, a Vörösmarty úton, meglehetősen forgalmas helyen állt, és egyre inkább szűkösnek bizonyult. Nem vagyunk gazdagok gyülekezete, de hittel indultunk. A tagok egyszeri és rendszeres havi felajánlásokat is tettek, mellénk álltak az egyház vezetői, valamint több hazai és külföldi támogatót, gyülekezetet is találtunk.

Jelentős összeget kell még kifizetnünk a következő másfél évben, de azt mondhatom: még ha nem is látjuk teljesen az út végét, tudjuk és hisszük, hogy ennek az ingatlanváltásnak mennyei célja van. A gyűjtés továbbra is tart, kétéves konstrukcióban vállaltuk a kifizetést, megható gondoskodásként éltük meg, amikor a cseppet sem üdítő ingatlanpiaci helyzetben év végén sikerült eladnunk az eddigi épületüket. Hatalmas Istenünk van, aki tudja, mit csinál. Hittünk Őbenne, követtük a szavát és csodákat élünk meg.

Szeptember végén írta alá a szerződést Mészáros Kálmán, az egyház főtitkára és épp két hónappal később, a november 21-i hálaadó napon már ezen a helyen beszélhettünk Isten, az életünkben megtapasztalt barátságáról, szeretetéről és gondoskodásáról. Az volt az első ünnepélyes alkalom, amikor birtokba vettük a frissen elkészült belső tereket. A Vörösmarty út 15. szám alatti, korábbi imaházunktól december elején köszöntünk el. Akkor az egri gyülekezet alapítóiért, az itt eltöltött évekért és a növekedésért adtunk hálát. Ilyen időszakot élünk, sok a munka, sok a hálaadás. Június 4-én, 16.00 órakor adjuk át az elkészült épületet a szolgálati lakással. Másnap ünnepélyes istentiszteleten fogadjuk az új, fiatal pásztort. Szeretettel várunk mindenkit!
Jól tudjuk, hogy az új épület nem csupán címváltozást jelent a baptista gyülekezet életében, hiszen úgymond "kirakatba" is kerültünk. Szeretnénk, ha minél többen megismernének bennünket. Az a vágyunk, hogy az épületben minden Istenről szóljon, olyan programokat kívánunk elindítani, melynek eredményeként boldog élet költözik ide, igazi közösségi házzá válhat az egykori villa.