2010. szeptember 21., kedd

Istené ez a ház!

"Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra! Amikor bevisz téged Istened, az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, és ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél, minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és megásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem te ültettél, mégis ehetsz róluk jóllakásig, akkor vigyázz: ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! Az Urat, a te Istenedet féld, és őt szolgáld, az ő nevére esküdj! (V.Mózes 6:5-13)

Kedves Olvasó!

Szeptember 21-én, kedden délelőtt Mészáros Kornél főtitkár testvérünk, mint az egyház képviselője aláírta az Eger, Deák Ferenc út 9. szám megvételéről szóló szerződést. Minden jogi feltétel teljesült, minden jogi aggály elhárult. Dicsérjük a mi Istenünket, mert az imákat meghallgatta, hódoljunk előtte, mert amire közösen vezetett bennünket, annak továbbra is készíti az útját. Bizakodva, nagy reménységgel és hittel nézünk az előttünk álló időszakra, az épület hamarosan megtörténő birtokba vételére, az átalakításokra is. Tudjuk a célt, az épület csak eszköz mindahhoz, hogy Isten még több embert elérhessen majd általunk is Eger városában. Több felajánlás érkezett hozzánk a napokban is, köszönjük az érdeklődést, az adományokat, melyekre szükség is van. Ugyanakkor látjuk, hogy Isten gazdagon megáld ezen az úton, így jó néhány hónapra már előre látunk a tervezésben, s a hitelek részleteinek fizetése mellett -amint közösen elfogadott kész tervünk lesz- az új lelkipásztor lakás kialakítása is elindulhat majd. Hivatalosan október elején kerülünk "birtokon belülre".
A képen jobbról balra (héber szerinti olvasatban): Zentai László mb. lelkipásztor, Mészáros Kornél főtitkár, Papp János missziói igazgató - egri ügyintéző lelkipásztor, ifj. Zentai László vezetőségi tag.