2011. június 14., kedd

Hálaadás és testvéri köszönet Egerből!


Már Pünkösd előtt ünnepelt az Egri Baptista Gyülekezet: 2011. június 4-én hivatalosan is megnyitotta kapuit a közösség új otthona a város szívében, a Deák Ferenc út 9. szám alatt. A hálaadó istentiszteletre jó ideje készült már a gyülekezet, az Úr kegyelméből a felújító és átalakító munkák végére értünk, s így kívül-belül megszépülve vártuk az átadást. Nyári melegben, Nagy Ákos miskolc-szirmai testvérünk fanfárjával, majd szalagátvágással kezdődött a hálaadó- és megnyitó alkalom. A trombita hangjai a gyülekezeti énekeskönyv 46. énekét idézték föl: „Jertek, együtt hajtsunk térdet, Istent vélünk áldjátok! Jöjjetek és lássátok, amit az Úr végzett!”

Egyházunkat dr. Mészáros Kálmán elnök és Papp János missziói igazgató - egyben gyülekezetünk ügyintéző lelkipásztora képviselte - a helyi felekezet nevében Zentai László megbízott lelkipásztor és Kovács Dániel lelkipásztor-jelölt, míg Eger város képviseletében Rázsi Botond alpolgármester adta át a gyülekezetnek a tágas, számos helyiséggel rendelkező épületet. A 24. zsoltár igéi hangzottak el az utcafronton, majd bevonultunk a nagyterembe, ahol folytatódott a hálaadás: számítógépes prezentáció segítségével ismerhették meg a résztvevők a csodás történetet, melyet az egri gyülekezet átélt az elmúlt időszakban. Az igét egyházelnök testvér Péter első levelének 2. fejezete alapján hirdette: Isten népének észben kell tartania, hogy „királyi papság”, s ezért egymást segítve kell „lelki házzá felépülnünk”.

Közös énekekben áldottuk Istent az Ő nagyságáért, hatalmáért, majd köszöntések hangzottak el, és kiderült, milyen sokan örülnek együtt velünk. A katolikus közösség nevében Mándy Zoltán prelátus adta át jókívánságait, a protestáns- és evangéliumi gyülekezetek képviseletében Nick Cady, az egri Golgota Gyülekezet lelkipásztora bíztatta gyülekezetünket, hogy legyünk áldás Egerben. Az Északi missziókerület elnöke, Komáromi Károly testvér felhívta a figyelmet egy 30 évvel ezelőtti Békehírnök-cikkre, melyben beszámolnak az egri gyülekezet új, Vörösmarty úti imaházáról. Az ingatlan viszonylagosan rövid idő alatt szűkössé vált, Isten vezetett bennünket tovább erre az új helyre.
Rázsi Botond alpolgármester Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében egy tanulságos történetet osztott meg az ünneplőkkel. Kifejezve reményét, hogy a baptisták nem gyümölcsként, hanem az elkövetkező szolgálatok, jótettek magjaként veszik birtokba a komplexumot, és így gyarapítják a város közösségét.


Salamon templomszentelési imádságát Zentai László olvasta fel, kiemelve: „Mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk!” Ezután - némiképp a reményteljes jövő képviseletében - Kovács Dániel adott hálát Urunknak az új épület adta lehetőségekért.

A vasárnapi istentisztelet is az ünneplésről szólt: a körzet fogadta Kovács Dánielt és feleségét, Gabriellát. Papp János testvér egyetlen igeverset választott igehirdetése alapigéjének: „Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.” A generációk együttműködésének jeleként Zentai testvér és az ifjú szolgatárs együtt adott hálát Istennek az eddigiekért, és az Ő kibontakozóban lévő, jó tervéért.

Végezetül hálát adunk Istennek értetek, testvérek, amiért eddig is szíveteken viseltétek a Menny Egerben íródó történetét! Köszönjük az imákat, az érdeklődő telefonokat és leveleket, az anyagi hozzájárulást is az ország minden gyülekezetének, személy szerint mindenkinek! A segítséget az Úrtól kapjuk, ám ha az imaház vásárlásakor, valamint a húsvéti országos gyűjtés során kezeitek nem engedelmeskednek az Atya akaratának, nem éltük volna meg ezt a nagy csodát. Szívből kívánjuk, hogy Istenünk az Ő hatalmával és erejével pótolja vissza mindazt, amit erre a célra áldoztatok! Azon leszünk, hogy az Úrnak szentelt épület az Ő dicsőségét, Országa terjedését, körülöttünk élő embertársaink üdvösségre jutását, testi-lelki épülését szolgálja.

Ifj. Horváth Zoltán – Zentai László